درباره ما

گروه خدمات ارزی و بازرگانی سفته از سال 2010 فعالیت رسمی خود را با ثبت رسمی صرافی در کشور مالزی آغازنمود (http://www.sarafisafteh.com). مدیریت صرافی آقای علیرضا منصوری از سال 2006 در این کشور به فعالیت ارزی و بازرگانی اشتغال دارند و با آشنایی کامل با قوانین و مقررات بین المللی و بانک مرکزی مالزی ناظر بر نقل و انتقالات ارزی یکی از خوشنام ترین فعالان اقتصادی ایرانی در این عرصه می باشند


نشر :